ELZAB Prima 2

Cena
1049 zł netto 1290.27 zł brutto

Charakterystyka ogólna
Waga jest wyposażona w trzy klawisze służące do:

  • włączania i wyłączania tary
  • zerowania wagi
  • przesyłania wyniku ważenia do kasy
  • programowania parametrów pracy wagi

Włączenie funkcji tary sygnalizowane jest wskaźnikiem TARA. Wyłączenie tej funkcji odbywa się automatycznie po zważeniu towaru lub może nastąpić ręcznie, po wcześniejszym zaprogramowaniu takiej opcji.
Waga ELZAB Prima 2 posiada dwukierunkową komunikację szeregową, która umożliwia inicjowanie przez interfejs odczytywania masy oraz wybór i programowanie parametrów pracy wagi. Wynik ważenia może być także przesyłany z wagi po naciśnięciu klawisza, automatycznie po zważeniu towaru lub w sposób ciągły.

Obciążenie maksymalne 6/15 kg
Dokładność 2g (zakres 0-6 kg), 5g(zakres 6-15 kg)
Wymiary szalki 319 x 254 mm
Wymiary wagi 319(W) x 307(D) x 78(H) mm