ELZAB miniMAG

Cena
100 zł netto 123 zł brutto

Moduł podstawowy - 100 zł netto (licencja na firmę)
Moduł magazynowy - 55 zł netto (licencja na firmę na okres 1 roku)
Moduł połączeń - 55 zł netto (licencja na firmę dla 5 kas fiskalnych na okres 1 roku)
Moduł Etykiet - 55 zł netto (licencja na firmę)

ELZAB miniMAG jest programem, który pozwala zarządzać sprzedażą detaliczną na kasach.

Wersja podstawowa programu umożliwia:
1. Automatyczne wykrycie kas ELZAB podłączonych do komputera
2. Import, eksport i modyfikację bazy towarowej
3. Wystawianie faktur VAT (bez i z paragonem)
4. Usuwanie danych sprzedaży za dany okres
5. Formatowanie bazy danych
6. Tworzenie kopii bezpieczeństwa i przywracanie bazy danych
7. Tworzenie zapytań i eksport wyników poleceń SQL do pliku

Ponadto program pozwala na wygenerowanie następujących raportów:
1. Utarg dzienny
2. Utarg miesięczny
3. Bestsellery
4. Towary niechodliwe
5. Średni koszyk dzienny
6. Średni koszyk miesięczny
7. Dzienna ilość kupujących
8. Miesięczna ilość kupujących
9. Raport alkoholowy
10. Sprzedaż

Wersja podstawowa jest licencjonowana jednorazowo. Dodatkowo można rozszerzyć program o moduł magazynowy i moduł połączeń zdefiniowanych. Oba moduły są licencjonowane na okres jednego roku z opcją odnowienia licencji o kolejny okres.